Pastorační rada farnosti


Každé společenství je povoláno vytvářet Bohem ozářený prostor, v němž každý může zakoušet mystickou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána. Sdílení Slova a společné slavení eucharistie posiluje bratrskou lásku a proměňuje nás ve svaté a misijní společenství.

Srov. František: Gaudete et exultate, čl. 142; Jan Pavel II.: Vita consecrata, čl. 42.Členové PRF: Hynek Bouchal, Radka Bouchalová, Pavel Jäger, Ivana Kovandová, Jan Prášek, Václav PrášekPrvní setkání 13. 1. 2022pozvánka, příloha, zápis
Druhé setkání 3. 2. 2022pozvánka, příloha, zápis
Třetí setkání 3. 3. 2022pozvánka, příloha, zápis
Čtvrté setkání 7. 4. 2022pozvánka, příloha, zápis
Páté setkání 5. 5. 2022pozvánka, příloha, zápis
Šesté setkání 2. 6. 2022pozvánka, příloha, zápis
Sedmé setkání 8. 9. 2022pozvánka, příloha, zápis
Osmé setkání 6. 10. 2022pozvánka, příloha, zápis
Deváté setkání 3. 11. 2022pozvánka, příloha, zápis
Desáté setkání 1. 12. 2022pozvánka, příloha, zápis