Pastorační rada farnosti


Každé společenství je povoláno vytvářet Bohem ozářený prostor, v němž každý může zakoušet mystickou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána. Sdílení Slova a společné slavení eucharistie posiluje bratrskou lásku a proměňuje nás ve svaté a misijní společenství.

Srov. František: Gaudete et exultate, čl. 142; Jan Pavel II.: Vita consecrata, čl. 42.Členové PRF: Pavel Jäger, Květoslava Mühlfaitová, Jan Prášek, Marie Prášková (DB), Marie Prášková (SnS), Václav PrášekPrvní setkání 13. 1. 2022pozvánka, příloha, zápis
Druhé setkání 3. 2. 2022pozvánka, příloha, zápis
Třetí setkání 3. 3. 2022pozvánka, příloha, zápis
Čtvrté setkání 7. 4. 2022pozvánka, příloha, zápis
Páté setkání 5. 5. 2022pozvánka, příloha, zápis
Šesté setkání 2. 6. 2022pozvánka, příloha, zápis
Sedmé setkání 8. 9. 2022pozvánka, příloha, zápis
Osmé setkání 6. 10. 2022pozvánka, příloha, zápis
Deváté setkání 3. 11. 2022pozvánka, příloha, zápis
Desáté setkání 1. 12. 2022pozvánka, příloha, zápis
Jedenácté setkání 5. 1. 2023pozvánka, příloha, zápis
Dvanácté setkání 2. 2. 2023pozvánka, příloha, zápis
Třinácté setkání 2. 3. 2023pozvánka, příloha, zápis
Čtrnácté setkání 13. 4. 2023pozvánka, příloha, zápis
Patnácté setkání 5. 5. 2023pozvánka, příloha, zápis
Šestnácté setkání 1. 6. 2023pozvánka, příloha, zápis
Sedmnácté setkání 7. 9. 2023pozvánka, příloha, zápis
Osmnáctné setkání 5. 10. 2023pozvánka, příloha, zápis
Devatenácté setkání 2. 11. 2023pozvánka, příloha, zápis
Dvacáté setkání 7. 12. 2023pozvánka, příloha, zápis
První setkání 11. 1. 2024pozvánka, příloha, zápis
Druhé setkání 1. 2. 2024pozvánka, příloha, zápis
Třetí setkání 7. 3. 2024pozvánka, příloha, zápis
Čtvrté setkání 2. 5. 2024pozvánka, příloha, zápis
Páté setkání 6. 6. 2024pozvánka, příloha, zápis